Đào tạo - chuyển giao

Đào tạo - chuyển giao

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2017

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2017

28/07/2020
KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2017

Đề tài - Dự án

Trường Đại học Hồng Đức chủ trì biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu dạy học tiếng Thái cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa

Trường Đại học Hồng Đức chủ trì biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu dạy học tiếng Thái cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa

25/11/2022
Sáng ngày 14/11/2022, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Góp ý tài liệu dạy học tiếng Thái". Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ thực hiện Hợp đồng KH&CN của Bộ Nội vụ với Trường Đại học Hồng Đức về việc biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu dạy học tiếng Thái cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa đang công tác ở nơi có đồng bào dân tộc sinh sống theo Quyết định 163/QĐ – TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.