Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao Khoa học Công nghệ

6/3/2022 4:36:29 PM
Nhằm nắm bắt được tình hình hoạt động của các trung tâm sau khi tái cấu trúc, cũng như phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, sáng ngày 01/06/2022, tại phòng 404, PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã có buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ (NCUD&CGKHCN)

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202206/Images/z3458475247238-f29a2119ece0155e90ec0e0fc28f3080-20220601110138-e.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc ThS. Vũ Văn Chiến - Quyền Giám đốc Trung tâm NCUD&CG KHCN trình bày báo cáo kết quả hoạt động từ khi sáp nhập Trung tâm NC KHXH&NV và Trung tâm NCUD& KHCN; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, theo đó ngay sau khi sáp nhập Trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức và sắp xếp công việc cho cán bộ, nhân viên theo năng lực và vị trí việc làm.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong phương thức hoạt động của các Trung tâm; đề xuất các giải pháp mang tính định hướng nhằm phát huy được tiềm năng, thế mạnh của các Trung tâm và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hiện nay.

Kết luận buổi làm việc, PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trung tâm NCUD&CGKHCN trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Hiệu trưởng cũng yêu cầu các Trung tâm cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch hoạt động một cách tổng thể, đầy đủ theo từng năm học, từng quý và từng tháng; cơ chế vận hành, hoạt động của các Trung tâm phải rõ ràng, minh bạch và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng; Trung tâm NCUD&CGKHCN cần phối hợp chặt chẽ hơn với các khoa đào tạo trong nghiên cứu khoa học cũng như trong thực hành thực tập và rèn nghề cho sinh viên các ngành đào tạo, như sinh viên khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, khoa Khoa học Xã hội…; phối hợp với các đơn vị liên quan để đăng ký các sản phẩm mang thương hiệu của Trường Đại học Hồng Đức đưa ra ngoài thị trường; tăng cường công tác truyền thông về kết quả đạt được trong NCKH, chuyển giao KHCN, để quảng bá thương hiệu của Trung tâm cũng như của Nhà trường đến cộng đồng./.

 

Tin liên quan