Thẩm định, nghiệm thu bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc Thái dành cho cán bộ công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc miền núi tỉnh Thanh Hóa

1/3/2023 4:46:24 PM
Chiều ngày 03/01/2023, tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng nghiệm thu KH&CN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp, đánh giá thẩm định, nghiệm thu bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc Thái dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa công tác ở vùng có đồng bào dân tộc sinh sống theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010055803001-dba92c1c89541e05e6d0a085d14971b4-20230103041536-e.jpg

Ông Cầm Bá Tường -  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì buổi thẩm định, nghiệm thu

Tham dự buổi thẩm định, nghiệm thu có ông Cầm Bá Tường -  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cùng 6 thành viên Hội đồng. Về hía Trường Đại học Hồng Đức có PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện phòng QLKH&HTQT Trường Đại học Hồng Đức; thành viên nhóm biên soạn, chỉnh sửa và các cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.

Thực hiện Hợp đồng KH&CN của Bộ Nội vụ về việc biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa có đồng bào dân tộc sinh sống theo Quyết định 163/QĐ – TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Hồng Đức đã ban hành Quyết định số 1754/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/8/2022 về việc thành lập ban chỉ đạo và ban thực hiện chương trình “Biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi tỉnh Thanh Hóa". Đến nay, bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc Thái dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa công tác ở vùng có đồng bào dân tộc sinh sống đã được hoàn thành. Với quan điểm thực hành trong giao tiếp, nên bộ tài liệu được biên soạn ngắn ngọn, rõ ràng, dễ học, dễ nhớ... Cấu trúc của bộ tài liệu gồm có 3 phần: phần thứ nhất là giới thiệu khái quát về dân tộc Thái, văn hóa Thái, chữ viết Thái; phần thứ 2 là chữ cái, ghép vần; phần thứ 3 là học tiếng Thái theo chủ đề. Trong phần thứ 3 gồm 10 Chủ đề, với 43 bài học về Đảng và Bác Hồ, gia đình - dòng tộc, quê hương, bản mường, thiên nhiên - môi trường, văn hóa dân tộc, đất nước - con người, lao động sản xuất, khoa học và giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tổ quốc.... Mỗi bài học được tích hợp các nội dung học tập, rèn luyện gồm có: đọc hiểu, nói, nghe hiểu, viết và luyện tập. Thời lượng học tập 450 tiết gồm 300 tiết lý thuyết, 150 tiết thực hành.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010073754830-a614eccfda843222327534c145693812-20230103042147-e.jpg

PGS.TS. Mai Văn Tùng – Trưởng khoa Khoa học Xã hội trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của quá trình biên soạn bộ tài liệu

Tại buổi thẩm định, nghiệm thu, PGS.TS. Mai Văn Tùng – Trưởng khoa Khoa học Xã hội đã thay mặt Nhóm biên soạn trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của quá trình biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc Thái dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa công tác ở vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. Đây là bộ tài liệu được thiết kế dựa vào Chương trình khung dạy tiếng dân tộc có chữ viết của Bộ Giáo dục. Đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa công tác ở vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. Mục đích của bộ tài liệu là giúp cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi biết được tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, có khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc và có những hiểu biết cần thiết về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Thái. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng có đồng bào dân tộc Thái sinh sống …

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010055682179-d5c815dcb0c54c1912f3a6dec1d9ce00-20230103041536-e.jpg

Bà Hà Thị Anh Đào, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành - ủy viên, Phản biện 1 phát biểu tại buổi thẩm định, nghiệm thu

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010055140197-6b7ddbf1964ce3d81a9ccddab4383b98-20230103041537-e.jpg

Ông Hà Nam Ninh, Nghệ nhân bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa - ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi thẩm định, nghiệm thu

Các thành viên Hội đồng thẩm định, nghiệm thu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái nhằm đảm bảo đúng quy chế, quy định của Nhà nước, phù hợp với ngôn ngữ, chữ viết và phong tục tập quán của dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, Hội đồng đã thống nhất thông qua kết quả chỉnh sửa, bổ sung bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc Thái dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa công tác ở vùng có đồng bào dân tộc sinh sống.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010054880816-4a46fe65f716496007fa17cf25c9d552-20230103041537-e.jpg

Ông Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - ủy viên phát biểu tại buổi thẩm định, nghiệm thu

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010054729671-b1dfcf99bf73b00bcf436622ae821158-20230103041538-e.jpg

Ông Hà Văn Thương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - ủy viên phát biểu tại buổi thẩm định, nghiệm thu

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, nghiệm thu, ông Cầm Bá Tường -  Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của Nhóm biên soạn, chỉnh sửa, đồng thời khẳng định, kết quả nghiên cứu, biên soạn có đóng góp cả về lí luận và thực tiễn; chỉ ra được tính thời đại, tính mới có giá trị ưu trội về mặt nội dung, cũng như chất lượng khoa học của bộ tài liệu biên soạn lần này (năm 2022). Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị Nhóm biên soạn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, sớm đưa bộ tài liệu áp dụng trong thực tiễn giảng dạy cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở vùng có đồng bào dân tộc Thái sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010054761040-1323728ba714e43be47a5c4cb94df32a-20230103041536-e.jpg

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202301/Images/z4010073868671-1de3825348f6f5bd824ac86837cfeb42-20230103043647-e.jpg

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi nghiệm thu

Trung tâm CNTT&TT

Tin liên quan